Ђуричић Мирослав

Đuričić Miroslav

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Еволуција профила корисника World WideWeb-a
Одбрањен: петак, 16 децембар 2011
Ментор: Др Ранко Бабић
Комисија: Др Милимир Пјешчић

Запослења

Институт за нове технологије и сертификацију
Радно место: Project Manager
Септембар 2013– Тренутно запослење Београд