Гај Марко

Gaj Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Анализа и експлоатација сигурносних пропуста у бежичним мрежама
Одбрањен: понедељак, 19 децембар 2011
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Десимир Вучић