Петровић Марко

Petrović Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Анализа и приказ Prime Faces framework-a
Одбрањен: четвртак, 02 фебруар 2012
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Душан Тошић