Димић Стефан

Dimić Stefan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Имплементација профилске стране друштвене мреже
Одбрањен: четвртак, 23 фебруар 2012
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Милимир Пјешчић

Мастер студије

Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Симулација службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода
Одбрањен: четвртак, 10 децембар 2015
Ментор: Др Радомир Јанковић
Комисија: Др Душан Вујошевић

Запослења

PSTech
Радно место: Android Developer
Јануар 2016 – Тренутно запослење
Realaiz
Радно место: JEE Developer
Мај 2012– Јануар2016
youandshoe
Радно место: Web developer
2011– 2012