Гаговић Марко

Gagović Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Развој рачунарства последњих тридесет година
Одбрањен: понедељак, 19 март 2012
Ментор: Др Алемпије Вељовић
Комисија: Др Радомир Јанковић

Запослења

Саобраћајни факултет
Радно место: Network Administrator
Септембар 2012 -  Тренутно запослење
Freelance
Радно место: IT