Лале Синиша

Lale Siniša

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Анализа DNS саобраћаја у локалној рачунарској мрежи
Одбрањен: четвртак, 29 март 2012
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Мирјана Радивојевић

Запослења

CET - Computer Equipment and Trade
Радно место: Trainer
2003 - Тренутно запослење
Рачунарски факултет
Радно место: Сарадник у настави
Октобар 2012 - Тренутно запослење