Широка Александар

Široka Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Интернет презентација за израду виртуелних честитки
Одбрањен: понедељак, 21 мај 2012
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Драган Милетић