Зупанек Миха

Zupanek Miha

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Телефонија преко интернета
Одбрањен: четвртак, 21 јун 2012
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Радомир Јанковић