Авакумовић Милош

Avakumović Miloš

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Развој 3D игара помоћу XNA библиотеке
Одбрањен: петак, 13 јул 2012
Ментор: Др Душан Тошић
Комисија: Др Драган Шалетић