Јосиповић Огњен

Josipović Ognjen

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Реализација виртуелне канцеларије коришћењем Интернет мреже
Одбрањен: понедељак, 16 јул 2012
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Драган Милетић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Инжењеринг саобраћаја у MPLS VPN мрежама
Одбрањен: среда, 23 јул 2014
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Драган Милетић

Запослења

Cisco Systems
Радно место: Incident Manager
Јануар 2015 – Тренутно запослење
NCR Corporation
Радно место: Senior Cisco Voice Consultant
Септембар 2014 – Децембар 2015
Saga
Радно место: System Engineer
Март 2013– Септембар 2014
Vulkan Publishing
Радно место: System Administrator
Јун 2011– Фебруар 2013