Радивојевић Радован

Radivojević Radovan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Паралелни генетски алгоритми
Одбрањен: среда, 26 септембар 2012
Ментор: Др Драган Шалетић
Комисија: Др Радомир Јанковић