Бошковић Владимир

Bošković Vladimir

Основне студије

Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Имплементација и графички приказ алгоритама код тежинских графова
Одбрањен: среда, 03 октобар 2012
Ментор: Др Душан Тошић
Комисија: Др Драган Шалетић

Запослења

Telenor
Радно место: Integration Systems Architect
Март 2016 – Тренутно запослење
YoungCulture
Радно место: Software Engineer
Јул 2013– Март 2016
Рачунарски факултет
Радно место: Teaching Assistant
Септембар 2012– Тренутно запослење