Стојановић Невен

Stojanović Neven

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Промена фреквенције одабирања дигиталног звука
Одбрањен: петак, 05 октобар 2012
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Десимир Вучић