Вулићевић Никола

Vulićević Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Развој игара за Apple преносне уређаје помоћу Cocos 2 d framework-a
Одбрањен: уторак, 30 октобар 2012
Ментор: Др Душан Тошић
Комисија: Др Драган Шалетић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Визуелно анотирање веб садржаја семантичким подацима
Одбрањен: среда, 30 септембар 2015
Ментор: Др Душан Тошић
Комисија: Др Снежана Поповић

Запослења

Infrakit
Радно место: Frontend developer
Фебруар 2015 - Тренутно запослење