Мићуновић Филип

Mićunović Filip

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Дизајн и архитектура удаљених локација у Enterprise мрежи
Одбрањен: среда, 07 новембар 2012
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Драган Милетић