Станчић Александар

Stančić Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Процедурална генерација и исцртавање терена
Одбрањен: субота, 03 новембар 2012
Ментор: Др Драган Милетић
Комисија: Др Душан Јокановић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Софтвер за примену мултифракталне анализе при класификацији метастати;ких тумора костију
Одбрањен: среда, 04 фебруар 2015
Ментор: Др Јелена Васиљевић
Комисија: Др Снежана Поповић