Митић Младен

Mitić Mladen

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Структура и технологије Семантичког Wеб-а
Одбрањен: петак, 28 децембар 2012
Ментор: Др Душан Тошић
Комисија: Др Снежана Поповић