Голубовић Марија

Golubović Marija

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Информациони системи за резервацију карата путем интернета
Одбрањен: среда, 13 март 2013
Ментор: Др Мирољуб Захорјански
Комисија: Др Алемпије Вељовић