Богдановић Мирослав

Bogdanović Miroslav

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Модели природних језика и њихова примена на исправљање грешака у спеловању
Одбрањен: среда, 03 јул 2013
Ментор: Др Драган Урошевић
Комисија: Др Душан Тошић

Запослења

Microsoft
Радно место: Software Development Engineer
Јул 2012– Јул 2013
Wowd
Радно место: Developer
Јануар 2009– Новембар 2009