Томић Милан

Tomić Milan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Обучавање неуралне мреже генетским алгоритмом
Одбрањен: среда, 18 септембар 2013
Ментор: Др Драган Шалетић
Комисија: Др Војкан Вуксановић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Решавање генерализованог проблема трговачког путника
Одбрањен: петак, 30 септембар 2016
Ментор: др Драган Урошевић
Комисија: др Бојана Димић Сурла

Запослења

пwнwин ГмбХ
Радно место: Web Developer
Јун 2017 – Тренутно запослење
Рачунарски факултет
Радно место: Teaching Assistant
Октобар 2013– Тренутно запослење
WhiteCitySoft
Радно место: Python Developer
Август 2012 – Август 2016