Марковић Бранимир

Marković Branimir

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Технике модулација у бежичним комуникацијама
Одбрањен: понедељак, 30 септембар 2013
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Драган Милетић

Запослења

Most Net ISP
Радно место: Network Administrator
2013– Тренутно запослење