Бановац Ђорђе

Banovac Đorđe

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Анализа протокола рутирања у бежичним сензорским мрежама
Одбрањен: понедељак, 25 новембар 2013
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Десимир Вучић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације

Тема рада: Преглед и симулација бежичних сензорских мрежа
Одбрањен: четвртак, 24 септембар 2015
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Десимир Вучић