Лазић Кристијан

Lazić Kristijan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Симулациони модел система за обраду трансакција платних картица
Одбрањен: четвртак, 20 фебруар 2014
Ментор: Др Снежана Поповић
Комисија: Др Радомир Јанковић