Бошковић Милован

Bošković Milovan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Примена развојног окружења Adobe Flash Professionalu у изради online browser игре Rise of the Generals
Одбрањен: понедељак, 24 март 2014
Ментор: Др Драган Милетић
Комисија: Др Душан Јокановић

Запослења

Бахус
Радно место: Database Administrator
2011 – 2013