Веселиновић Мирослав

Veselinović Miroslav

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Турбо кодови
Одбрањен: понедељак, 23 јун 2014
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Ђорђе Бабић

Запослења

PRODYNA AG
Радно место: Professional Network / Security Engineer
Септембар 2017 - Тренутно запослење