Костић Андреја

Kostić Andreja

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Имплементација радио пријемника за средње таласе заснована на принципу одабирања у пропусном опсегу(bandpass sampling)
Одбрањен: петак, 01 август 2014
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Десимир Вучић

Запослења

ITK Engineering GmbH
Радно место: Entwicklungsingenieur
Септембар 2017 – Тренутно запослење, Rülzheim, Germany
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Радно место: Studentische Hilfskraft (student assistant)
– Април 2017, Kiel Area, Germany

{xа]