Радивојевић Ђорђе

Radivojević Đorđe

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Технике динамичког приступа спектру у когнитивном радију
Одбрањен: четвртак, 07 август 2014
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Ђорђе Бабић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Предлог једног приступа примени Амазон wеб сервиса у развоју апликације
Одбрањен: уторак, 09 јануар 2018
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Снежана Поповић

Запослења

Vast.com
Радно место: QA Automation Engineer
Јануар 2015 – Тренутно запослење