Тадић Зоран

Tadić Zoran

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Анализа WiMaX захтева за подршку 3 Play сервисима
Одбрањен: уторак, 07 јул 2009
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Драган Милетић, Др Десимир Вучић