Јовичић Драган

Jovičić Dragan

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације

Тема рада: Анализа перформанси Multicast VPN протокола у мрежи сервис провајдера
Одбрањен: петак, 23 март 2012
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Драган Милетић