Павловић Дејан

Pavlović Dejan

Основне студије

Стечено звање: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Процеси и технике побољшања информационих система (ИС)
Одбрањен: четвртак, 30 септембар 2010
Ментор: Др Љубомир Лазић
Комисија: Др Стеван Милинковић, Др Милимир Пјешчић