Вујовић Никола

Vujović Nikola

Мастер студије

Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Софтвер ктитичних и сигурносних банкарских система
Одбрањен: понедељак, 21 септембар 2009
Ментор: Др Радомир Јанковић,
Комисија: Др Милан Видаковић, Др Драган Шалетић.

Запослења

Hypo Alpe-Adria Bank
Радно место: Bussiness analyst
Април 2012 – Тренутно запослење
Комерцијална банка
Радно место: Software Engineer
Април 2003 – Април 2012