Фидановски Зоран

Fidanovski Zoran

Докторске студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације

Тема рада: Аналитичка и нумеричка анализа интеракције ласерског зрачења са материјалом
Одбрањен: четвртак, 23 јануар 2014
Ментор: Др Милан Меркле
Комисија: Др Милеса Срећковић, Др Станко Остојић, Др Александер Ковачевић, др Јелена Илић