Спасић Драган

Spasić Dragan

Докторске студије

Студијски програм: Рачунарско инжењерство
Стечено звање: Доктор наука - електротехнике и рачунарства

Тема рада: Прилог истраживању система за временско жигосање
Одбрањен: понедељак, 23 јун 2014
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Ђорђе Бабић, Др Драган Урошевић

Запослења

Пошта
Радно место: Head of Serbian Post Certification Authority
Јун 1997 – Тренутно запослење