Павловић Радослав

Pavlović Radoslav

Основне студије

Студијски програм: Информационе технологије
Стечено звање: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Имплементација ИП телефоније у новинарском издавачком предузећу
Одбрањен: четвртак, 18 март 2010
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Драган Милетић