Ристановић Марко

Ristanović Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Интернет ствари
Одбрањен: четвртак, 28 август 2014
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Душан Вујошевић