Богдановић Александар

Bogdanović Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Ul framework за програмски језик HAXE
Одбрањен: среда, 17 септембар 2014
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Снежана Поповић

Запослења

Fra.me
Радно место: Senior Software Engineer
Јун 2013– Тренутно запослење
InsideMaps
Радно место: Senior Software Developer
Јануар 2015 – Септембар 2015
Microsoft
Радно место: Software Development Engineer
Јун 2013– Тренутно запослење Сербиа