Стевановић Владимир

Stevanović Vladimir

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Алати за симулацију рачунарских мрежа у едукацији и истраживању - НЗС
Одбрањен: петак, 26 септембар 2014
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Драган Милетић