Глухић Милан

Gluhić Milan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Симулатори рачунарских мрежа у едукацији и истраживању
Одбрањен: петак, 17 октобар 2014
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Десимир Вучић

Запослења

Levi9 IT Services
Радно место: Linux System Administrator
Децембар 2015 – Тренутно запослење
Fincore Group
Радно место: System Administrator
Јануар 2015 – Новембар 2015