Прибиловић Небојша

Pribilović Nebojša

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Систем одржавања и отклањања сметњи у присутној телекомуникационој мрежи
Одбрањен: четвртак, 25 децембар 2014
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Драган Милетић