Тришовић Ана

Trišović Ana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке

Тема рада: Приказивач честичних судара у LHCb експерименту
Одбрањен: среда, 24 децембар 2014
Ментор: Др Снежана Поповић
Комисија: Др Зоран Фидановски

Запослења

CERN
Радно место: Technical Student
Јул 2013 - Јун 2014
Microsoft
Радно место: Data Science Associate
Март 2013 - Јун 2013