Цветковић Александар

Cvetković Aleksandar

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Примена нових софтверских технологија за реализацију контролних система
Одбрањен: четвртак, 15 јануар 2015
Ментор: Др Душан Тошић
Комисија: Др Стеван Милинковић

Запослења

Аутоматика, ИМП
Радно место: Развојни инжењер
2007 - Тренутно запослење