Јовановић Ђорђе

Jovanović Đorđe

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: "Line arrangement" проблем
Одбрањен: четвртак, 19 март 2015
Ментор: Др Драган Урошевић
Комисија: Др Душан Тошић

Запослења

Videobolt
Радно место: Software engeneer
Јун 2016 - Тренутно запослење
ShopWaze
Радно место: Software engeneer
Август 2012 - Мај 2014
SystemPro
Радно место: Професор
2010 - 2013