Васиљевић Ана

Vasiljević Ana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Пример симбиозе 3D printing-a и стереоскопске stop-monition анимације
Одбрањен: уторак, 30 децембар 2014
Ментор: Др Душан Вујошевић
Комисија: Др Драган Милетић