Радојковић Владимир

Radojković Vladimir

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Примена скрипта у алатима за обраду дигиталне фотографије на примеру технике проширења динамичког распона
Одбрањен: понедељак, 13 јул 2015
Ментор: Др Душан Вујошевић
Комисија: Др Снежана Поповић