Петровић Владимир

Petrović Vladimir

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Кладионица - пример веб програмирања у JSP технологији
Одбрањен: уторак, 08 септембар 2015
Ментор: Др Душан Тошић
Комисија: Др Јелена Васиљевић