Јовичић Михаило

Jovičić Mihailo

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације

Тема рада: Конструкција и анализа хардверског USB генератора случајних бројева са временом у криптографији
Одбрањен: четвртак, 24 септембар 2015
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Милош Јовановић