Радошевић Никола

Radošević Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Анализа сигурне архитектуре криптовалута
Одбрањен: четвртак, 24 септембар 2015
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Десимир Вучић