Биљановић Милош

Biljanović Miloš

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Реализација надзорно/управљачког софтверског система под андроид оперативним системом за мобилни уређај - мобилни соларни електро генератор
Одбрањен: четвртак, 05 новембар 2015
Ментор: Др Милош Јовановић
Комисија: Др Ђорђе Бабић

Запослења

Endava
Радно место: Software Developer
Април 2016 – Тренутно запослење