Матановић Немања

Matanović Nemanja

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Реализација малициозног и анти-малициозног софтвера за Windows x64 фамилију оперативних система
Одбрањен: среда, 27 јануар 2016
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: др Јелена Васиљевић