Предић Огњен

Predić Ognjen

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Принципи техника преноса са више подносилаца
Одбрањен: четвртак, 21 јул 2016
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: др Ђорђе Бабић

Запослења

Saga
Радно место: Инжењер за увођење система
Септембар 2016 - Тренутно запослење